Labākā apmācību programma pasaulē (PMI, 2007)

MASSAWA

Interaktīva darba grupa,
kurā simulēta vēsturiska projekta īstenošana

Ilgums: 1 vai 2 dienas
Dalībnieku skaits vienā grupā: 8 – 12 cilvēki
Maksimālais darba grupu skaits vienlaicīgi: 3

Kad kapteinis Edvards Elsbergs (Edward Ellsberg) pārņēma vadību pār katastrofā cietušo Masavas ostu Eritrejā, viņš nevarēja iedomāties šī izaicinājuma nozīmi, tomēr tas kļuva par svarīgu pagrieziena punktu viņa militārajā karjerā, kā rezultātā viņš tika paaugstinās par admirāli. Šī ir viena no karstākajām vietām uz Zemes (virs 40° C), ar augstu mitruma pakāpi, kur pat vietējie strādnieki pārtrauc darbu dienas vidū. Iznīcināta ostas infrastruktūra. Daudznacionāla, daudzvalodu un multikulturāla komanda. Atbalsta trūkums no Amerikas administrācijas un Vācu armijas tuvošanās.  
Visi šie elementi ieviesti spēlē „Massawa”, lai sekmīgāk attēlotu  notikušo vēsturisko situāciju.

Spēle

Projekta komandas saliedēšana


Apmācības var izmantot pirms jauna projekta uzsākšanas, lai iepazīstinātu projekta darbiniekus ar projekta kopējo mērķi. Tā sniedz vērtīgu informāciju projekta vadītājam par darbinieku attieksmi un potenciāliem savstarpējiem konfliktiem. Seminārs ir īpaši vērtīgs brīžos, kad projektā tiek iesaistīti darbinieki no dažādiem uzņēmumiem, institūcijām vai vienas iestādes dažādam struktūrvienībām, lai kopīgi īstenotu projekta aktivitātes. Vienas dienas intensīva sadarbība un komunikācija spēlē „Massawa” var aizstāt vairāku nedēļu vai pat mēnešu ilgu darbinieku iepazīšanās procesu īstenojot jaunu projektu.


 

Pārvarēt komunikācijas barjeras

Spēle ļauj pārvarēt komunikācijas barjeras, kas raksturīgas uzņēmumosm vai iestādēs ar vairākām struktūrvienībām. Darbinieki no dažādām  nodaļām spēles gaitā (apmācību procesā) saskaras ar nepieciešamību intensīvi un vienoti sadarboties simulētā projekta īstenošanā, kas samazina „mēs - viņi” domāšanas stilu un ļauj radīt kopīgu saziņas valodu. Seminārs ļauj dalībniekiem saprast, ka projekts nesākas un nebeidzas vienā nodaļā, bet gan visā organizācijā. Tas ļauj dalībniekiem apzināties, ka projekta veiksmes un neveiksmes ir atkarīgas no visas komandas darba, ne tikai projekta vadītāja.

Projektu komandas dalībnieku izglītošana

Apmācības sniedz dalībniekiem pamatzināšanas par projekta darba organizēšanu un sniedz sākotnējo sapratni par projektu kopumā. Zināšanas ir noderīgas arī ikdienas darbā ar projektiem. Seminārs demonstrē projekta galvenos elementus kā piemēram, kvalitāte, kompetence, laiks, risks, ražošanas procesi un vadība, komunikācija un projektu darbinieku lomas praksē. Sakarā ar šo, dalībnieki drīz vien saprot savu kompetences jomu reālos projektos. Šāda praktiskās situācijas ilustrācija un īsa teorētiska apmācība, ļauj projekta dalībniekiem efektīvi strādāt projektos. Aptaujas rezultāti liecina, ka cilvēki, kuri apmeklēja „Massawa” semināru, ir motivētāki savā darbā, īstenojot projektus ikdienā.

Izmaiņas organizācijas kultūrā

Spēle „Massawa” var kļūt par būtisku instrumentu organizācijas kultūras pārmaiņā. Darbinieki iegūst labāku izpratni par projekta funkcionēšanu organizācijā, samazinās komunikācijas barjeras. Atkarībā no grupas vajadzībām, apmācības  var tikt pielāgotas atbilstoši visiem projektu vadības aspektiem. Tas nozīmē, ka atkarībā no vajadzībām, mēs varam stiprināt vājos zināšanu posmus, kuri tiek identificēti spēles gaitā.
 

Aplūkotās tēmas apmācību laikā

  • Komunikācija projektā

- Vadības un procesu ieviešana projektā
- Lomas projektā
- Pārmaiņu vadība
- Riska vadība
- Kvalitātes vadība
- Projektu plānošanas un izpildes kontrole
- Vājo posmu identificēšana

Ieguvumi

1. Projektu vadības pamatkoncepcijas zināšanas, piemēram: kompetences jomas, izmaksas, secība, darba sadalījuma struktūra, kvalitāte, izmaiņas, riski u.c.

2. Izpratne par projekta vidi un lēmuma pieņēmēja ietekmi.

3. Izpratne par optimālāko projektu aktivitāšu plānošanu.

4.Izpratne par projekta dzīves ciklu unietekmi uz izmaiņām, riskiem, vadību, peļņu un katra projekta posma izmaksām.

5. Mācīšanās un prakse ar projektu vadības metodēm: projekta vadības nostāja, tendences, projekta starpposmi, plānošana.

Apmācību sākumā dalībnieki tiek iepazīstināti ar spēles noteikumiem un to saistību ar projektu vadības principiem. Apmācību laikā dalībnieki saņem atgriezenisko saiti no trenera/ apmācību vadītāja par viņu stiprajām pusēm un trūkumiem, un kā pareizi organizēt projekta pārvaldību. Pēc apmācībām, tiek apskatīts grupas kopsavilkums, kurā tiek norādīti grupas sasniegumi un ieteikumi turpmākai attīstībai.