"Ēģiptes Izaicinājums"

Interaktīva projekta vadības darba grupa

  

Spēle norisinās senās Ēģiptes ceturtās dinastijas laikā,
apmēram četri tūkstoši gadu atpakaļ. Džosera piramīda
bija tikko uzcelta un tūlīt bija jāsāk Heopsa piramīdas
celtniecība. Ēģiptieši bija viena no nozīmīgākajām tā
laika civilizācijām, kura savas celtnes izvietojusi Nīlas upes
krastos un gadsimtiem ilgi nebeidz pārsteigt cilvēkus
visā pasaulē. Kā viņiem tas izdevās?

To  mēs noskaidrosim interaktīvajā darba grupā - „Ēģiptes izaicinājums”,
uzceļot paši savu piramīdu. Lai to paveiktu, mēs dosimies
atpakaļ laikā kur satiksim Faraonu, kas savam vezīram
Hainunu ir devis uzdevumu uzcelt piramīdu, piešķirot
tam attiecīgos resursus. Hainunu ir atradis lielisku
vietu piramīdas celtniecībai, kā arī akmens raktuves un
mītni strādniekiem. Tāpat viņš ir arī atrisinājis
infrastruktūras jautājumu starp raktuvēm un
būvniecības vietu, bet jūsu atbildība ir noorganizēt
darba procesu, izanalizēt riskus, sagatavot plānu un
uzcelt piramīdu.

Kāds gan Projekta vadībai sakaras ar Ēģipti?

Senie Ēģiptieši būvēja iespaidīga izmēra celtnes ļoti īsā laikā. To nebūtu iespējams izdarīt bez strukturētas un meistarīgas projekta vadības. Kā jūs piegādātu miljoniem akmeņu īstajā vietā un nodrošinātu, ka desmitiem tūkstoši cilvēku strādātu tik efektīvi cik iespējams...? Acīmredzot būvniecības process nenotika tāpat vien, pats no sevis, vēl jo vairāk, būvniecības procesu ietekmēja arī Faraona vēlmes un iegribas, kā arī laika apstākļi, slimības, kari, u.c. Lai nodrošinātu šādu procesu un tiktu galā ar visiem šiem apstākļiem, bija nepieciešamas labas projektu vadības spējas un iemaņas.

Četru darba grupas ciklu laikā, svarīgākie projekta vadības aspekti tiks parādīti atraktīvā un interaktīvā veidā. Piramīdas būvniecības process tiks simulēts ļaujot dalībniekiem pieredzēt projekta vadības galvenos elementus.

Piramīdas būvniecības procesā, katram dalībniekam būs sava loma projekta organizācijā un uzdevums uzbūvēt piramīdu. Dalībniekiem ir uzdevums uzbūvēt piramīdu noteiktā laika posmā, turklāt šo procesu, tāpat kā reālajā dzīvē senajā Ēģiptē, ietekmēs neparedzēti notikumi. Būvniecības laikā parādīsies aspekti, ko mēs varētu mācīties no ēgiptiešiem, kā arī no dalībnieku ikdienas pieredzes. Projekta noslēgumā, kad piramīda būs uzbūvēta, tiks izvērtēta projekta ieviešanas gaita, kā arī organizēta diskusija un analizētas spēles laikā konstatētās sadarbības problēmas.

Apskatītās tēmas un procesi darba grupas laikā

•    Projektu vadības teoriju īstenošana praksē;
•    Projekta darba organizācija – dalībnieku lomas, uzdevumi un atbildība;
•    Projekta risku analīze un risku novēršanas pasākumu pielietošana;
•    Darba plāna izpilde un procesa uzraudzība;
•    Budžeta, laika un kvalitātes nobīžu uzraudzība un kontrole pieļautajās robežās un ārpus tām;
•    Problēmu risināšana;
•    Projekta vadība un kontrole pār notiekošo komandā;
•    Procesu pārmaiņu vadība;
•    Komunikācija starp projekta komandas dalībniekiem;
•    Projekta progresa savlaicīga novērtēšana;
•    Ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas nozīme;
•    Komunikācijas nozīme izvirzīto mērķu sasniegšanā;
•    Ieskats dalībnieku zināšanās, prasmēs un uzvedībā projekta īstenošanas gaitā.

Interaktīvā darba grupa galvenokārt vērsta uz četrām mērķa grupām:

Vadība
Jūs esat vadības pārstāvis un vēlaties uzzināt kādas iespējas un labumus sniedz strukturēts projekta vadības stils, kādu ietekmi un idejas tas varētu Jums un Jūsu organizācijai sniegt. Pēc šīs darba grupas, jums būs iespēja novērtēt, kā labi saplānota projekta vadība palīdz jūsu organizācijai ieviest projektus efektīvāk.

Projekta vadītājs
Savā lomā, kā projekta vadītājs, jūs vai nu vēlaties strādāt strukturētā un labi organizētā projektā vai arī jau darāt to ikdienā. Spēles “Ēģiptes izaicinājums” laikā jūs atradīsiet atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kāda ir mana kā projekta vadītāja loma? Kā es varu organizēt savu projektu? Kā es kontrolēju veiksmīgu projekta ieviešanu? Kā es veidoju efektīvu  projekta organizāciju? Kā es sadarbojos ar projekta vadības komiteju? u.c.

Komandu vadītāji
Komandu vadītājiem ir būtiska loma projekta ieviešanā. Šīs darba grupas laikā jūs iemācīsieties, cik nozīmīga ir atsevišķu komandu uzdevumu izpilde un atbildības loma liela un sarežģīta projekta ietvaros, kā arī jūs iemācīsieties kā organizēt savu darbu, izmantojot instrumentus, kas ir daļa no projekta vadības metodes, ko izmantojat ikdienā.

Citi projektos iesaistītie
Projekta ieviešanas komandu dalībniekiem ir jāievēro noteikti standarti, procedūras, noteikumi un darba organizācija. Šajā darba grupā jums būs iespēja apskatīt projekta ieviešanu no visiem šiem aspektiem un izprast citu projekta komandas dalībnieku situācijas.
 

Dalībnieku sagatavotības līmenis

Projektu vadības teorijas zināšanas nav nepieciešamas, bet vēlama ir saskarsme ar projektu vadību ikdienā.

Kā darba grupa sasaistās ar jūsu organizāciju ikdienā?

Tas kādā veidā šī darba grupa jums palīdzēs ikdienā, ir atkarīgs no tā kā un cik lielā mērā tiek  nodrošināta projekta vadība jūsu organizācijā, piemēram:

•    Jūs izmantojat „Ēģiptes izaicinājumu”, lai organizētu darbu jūsu organizācijā pēc projekta vadības standartiem;
•     Jūs izmantojat spēli, lai izvērtētu jūsu pašreizējā organizācijas projektu vadības stila kvalitāti un efektivitāti;
•    Jūs varat izmantot to kā veidu pielietot visas dažādos projektu vadības kursos gūtās zināšanas praksē – simulācijā. Pēc spēles darba gaitas izvērtēšanas, jums būs izveidojies vērtīgs saraksts ar idejām kā uzlabot un padarīt efektīvāku darbu ikdienā;
•    Jūs varat izmantot darba grupu lai attīstītu projekta vadības iemaņas praksē papildus esošajām zināšanām;
•    Jūs vēl neesat ieviesuši projekta vadības metodi vai pieeju – tad „Ēgiptes izaicinājums” var kalpot kā izzināšanas darba grupa, kurā noskaidrot efektīvāko un jums piemērotāko vadības stilu.
 

Citi simulācijas spēles nosacījumi

Viena spēles grupa sastāv no astoņiem līdz divpadsmit dalībniekiem. Grupa tiek sadalīta vairākās komandās, kur katrai no tām ir savs uzdevums, loma un noteikumi kopīga mērķa sasniegšanai.

Pamatā tiek simulēta piramīdas celtniecība. Komandām ir jāuzbūvē fantastiska celtne, atbilstoši kvalitātes standartiem, bet projekta vadītājam viss šis process jāvada un jākoordinē. Celtniecību, kā jau reālā situācijā, ietekmē dažādi notikumi un apstākļi, ar kuriem ir jātiek galā, lai sasniegtu mērķi.

Projektu vadības eksperti var izmantot šo simulāciju kā daļu no saviem projektiem. Tie var izmēģināt paši savas metodes un iemaņas, lai risinātu dažāda veida problēmas. Vai arī šī darba grupa var tikt izmantota, kā projekta pirmā sanāksme, kurā dalībnieki iepazīstas savā starpā un saprot savas lomas un komunikācijas mehānismu jaunajam projektam ikdienā. Tāpat šo darba grupu iespējams izmantot arī kā
vērtēšanas mehānismu, lai saskatītu problēmas, kas ikdienā kavē efektīvu darba izpildi.

Organizācijas var izmantot šo Projektu vadības apmācības simulāciju spēli kā sastāvdaļu dažāda veida projektu vadības kursos, lai attīstītu iemaņas, kā piemēram, komunikāciju, komandas darbu, kontroli un vadību.